Forskning, undervisning, internationell samverkan: Helsingfors universitet har till uppgift att producera forskningsbaserad kunskap för hela världens bästa. Läs mer om oss och kom med och skapa en bättre framtid!