Koirien terveystutkimusrahasto tukee koirien terveydenhoidon kehittämistä myöntämällä apurahoja Helsingin yliopiston koiratutkimushankkeisiin (katso vuoden 2015 apurahat linkistä). Rahaston perustivat Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta ja Suomen Kennelliitto vuonna 2009. Vuoden 2017 apurahahaku on käynnissä 24.1.-9.2.2017 - lue lisää >>

Joka neljännessä taloudessa Suomessa on koira, ja niitä käytetään myös moniin tärkeisiin palvelustehtäviin. Koirien terveystutkimus on tärkeää myös oman terveytemme edistämiseksi: monet koirien sairauksista ovat samoja kuin ihmisten, ja tutkimustietoa voidaan usein soveltaa lajista toiseen. Tutkimustyön tekeminen on kallista ja riittävän rahoituksen saaminen voi olla pullonkaula tärkeiden projektien edistämiselle. Koiraharrastajien panostusta tarvitaan koirien terveyden edistämiseksi, sairausgeenien kartoittamiseksi ja parhaiden hoitomuotojen löytämiseksi.

Koirien terveystutkimusrahaston tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa tai sen kanssa yhteistyössä tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti koirien kliinistä ja geenitutkimusta. Helsingin yliopisto hoitaa keskitetysti Koirien terveystutkimusrahastoa, ja yliopisto maksaa rahastolle kiinteän 5 % vuotuisen tuoton. Rahaston varojen käytöstä päättää hoitokunta, jossa on Helsingin yliopiston ja Suomen Kennelliiton edustajia.

Jokaisen koiranystävän tuella, pienellä tai suurella, on merkitystä koirien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen edistämisessä. Koirien terveystutkimusrahaston kautta pienetkin lahjoitukset yhdessä muuttuvat merkitykselliseksi tueksi koiratutkimukselle.

Tee lahjoitus Koirien terveystutkimusrahastoon >>

Ajankohtaisia tiedeuutisia

Apurahan avulla tutkija pystyy keskittymään koiratutkimukseen. Vuonna 2015 apurahalla tuettuja tutkimushankkeita:
- Fysioterapeutti, MSc Anna Boström on käyttänyt Koirien terveystutkimuksen apuraha väitöskirjansa kolmannen osatyön magneettikuvauskustannuksiin. Hän tutkii välilevytyrän mahdollisia vaikutuksia selkälihasten rakenteeseen ja magneettikuvauksella hän kartoittaa välilevyjen rappeuman ja mahdollisen välilevysairauden aste. Apurahan ansiosta tiedonkeräys on loppusuoralla. Boströmin väitöskirjan ensimmäinen osatyö on julkaistu ja toinen osatyö valmisteltavana lähdössä julkaistavaksi.

- Professori Hannes Lohen ryhmässä on tutkittu apurahalla sekä koiran silmäsairauksien geenejä sekä tehty arkojen ja yliaktiivisten koirien verenkuvanalyysiä. 

- Dosentti Minna Rajamäen ryhmälle apurahalla on palkattu post-doc tutkija. Projektissa tutkitaan englanninbulldoggien kokonaisterveystilanteen kartoittamista.

Koirien geenitutkimus Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa >>
Ajankohtaista asiaa ja uutisia geenitutkimushankkeista: www.koirangeenit.fi
Koirien geenitutkimuksen Facebook-sivu >>
Kliinisiä koiratutkimushankkeita >>
Koirien terveystutkimusrahaston esite (PDF) >>
Terveempi koira -esite

Lisätietoja: Lahjoittajasuhteet, 029 41 21650 tai lahjoittajasuhteet@helsinki.fi