Investoi Helsingin yliopiston ja Suomen tulevaisuuteen

Helsingin yliopiston tavoite on nousta maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon. Tavoitteen saavuttamiseksi yliopisto tarvitsee vahvoja investointeja muualta yhteiskunnasta. Lahjoitukset Helsingin yliopistolle ovat investointeja Suomen tulevaisuuteen.

Lahjoitukset Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon tukevat Helsingin yliopiston asemaa maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukossa. 375-Tulevaisuusrahaston varoja käytetään yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden ja tulevaisuuden kannalta tärkeiden hankkeiden toteuttamiseksi. 

tue tulevaisuuden tutkimusta ja opiskelua

Yliopisto käyttää kaikki varat tulevaisuuden kannalta tärkeiden hankkeiden tukemiseksi. Esimerkkejä hankkeista ovat muun muassa maailmanluokan lääketieteen tutkimus kuten syöpätutkimus ja henkilökohtainen lääketiede, oppimisen ja opetuksen tulevaisuus (oppimista tukevat tilat, tulevaisuuden osaamisen tarpeet, teknologia kasvatus), kaupungit ja kulttuurit, ilmastotutkimus ja Itämeri.

Tee lahjoitus nyt - vastinrahoitus lisää lahjoituksen vaikuttavuutta

Suomen valtio on varautunut sijoittamaan yhteensä 150 miljoonaa suhteessa yliopistojen yliopistojen 1.11.2014-30.6.2017 välisenä aikana keräämiin yksityisiin lahjoituksiin. Vastinrahoitus koskee yliopiston 375-Tulevaisuusrahastoon tehtyjä, sitomattomia lahjoituksia. Valtion sijoitus on jopa kolme euroa yhtä yksityisesti lahjoitettua euroa kohti, jos yliopistojen yhteensä keräämä lahjoitusvarojen kokonaisuus on 50 miljoonaa euroa. 10 000 euroa ja sitä suuremman lahjoituksen voi kohdistaa myös tietylle koulutusalalle. 10 000 euron lahjoituksen vaikutus esimerkiksi oikeustieteen tutkimuksen ja opetuksen tukena voi olla valtion pääomasijoituksen kanssa jopa 40 000 euroa. Lue lisää vastinrahaohjelmasta >>

Vastuullisella varainhoidolla pitkäjänteistä tukea

Helsingin yliopisto sijoittaa lahjoitetut varat keskitetysti ja maksaa pääomalle 5 % vuotuisen tuoton. Yliopisto päättää, miten lahjoitusvaroja käytetään. Lahjoituksiin perustuvista valtion peruspääomasijoituksista käytetään vain pääoman tuottoa.

Helsingin yliopiston edellisen varainhankintakampanjan aikana 2009-2012 yliopistolle tehtiin lahjoituksia yhteensä yli 22 miljoonaa euroa. Suurimman yksittäisen lahjoituksen, 2 miljoonaa euroa, teki Svenska Kulturfonden. Suurin lahjoittajaryhmä olivat säätiöt, rahastot ja yhdistykset, jotka tekivät kampanjan kaikista lahjoituksista 55 %. Yritysten osuus lahjoituksista oli 35 % ja alumnien ja yksityishenkilöiden osuus noin 10 %. 

Yliopiston peruspääomassa oleva lahjoitusvarojen kokonaisuus on nyt noin 64 miljoonaa euroa, sisältäen valtion vastinrahoituksen vuosien 2009-2011 lahjoituksille. Tuottoa käytetään yliopistolle ja lahjoittajille tärkeiden kohteiden tukemiseksi vuosittain 3,35 miljoonaa euroa. Lue lisää lahjoitusvarojen käytöstä>>

Lahjoittajat osa yliopistoyhteisöä

Tulevaisuusrahaston neuvottelukuntaan kutsutaan kaikki kampanjan aikana merkittävän lahjoituksen tehneet lahjoittajat ja lahjoittajayhteisöjen edustajat. Neuvottelukunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan yliopiston lahjoitusvarojen käytöstä ja vaikuttavuudesta. Neuvottelukunnan viimeisin kokous järjestettiin 2.11.2016. Neuvottelukuntaa johtaa rehtori Jukka Kola.

Kaikki 1000 euroa ja enemmän lahjoittaneet kutsutaan mukaan Kirahviklubiin. Kirahviklubi on lahjoittajien näköalapaikka tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun Helsingin yliopistossa. Klubin isäntiä ovat yliopiston kansleri ja rehtori. Kirahviklubi on lahjoittajien, yliopiston johdon ja tieteentekijöiden kohtaamispaikka akateemisten luentojen, keskustelutilaisuuksien ja muiden ajankohtaistapahtumien kautta. Tavoitteena on kerätä yhteen ja välittää tieteessä syntyvät innovaatiot ja tuoreimmat tutkimustulokset sekä tarjota mahdollisuus seurata lahjoitusvarojen käyttöä. Nimensä klubi on saanut Kirahvi-korttelista, jossa yliopiston päärakennus sijaitsee. Lue lisää ja tule mukaan >>

Lahjoitukset verovähennyskelpoisia

Lahjoitukset 375-Tulevaisuusrahastoon ovat yliopiston kehittämisen kannalta erityisen tärkeitä, sillä ne tukevat yliopiston strategisen kehittämisen kannalta keskeisiä tavoitteita. Yksityishenkilöillä ja kuolinpesillä on oikeus vähentää tuloverotuksessaan 850 - 500 000 euron suuruiset lahjoitukset, ja yhteisöillä on pysyvä verovähennysoikeus tekemistään 850–250 000 euron suuruisista lahjoituksesta. Lue lisää >>