Yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on verovähennysoikeus alkaen 850 euron vuosilahjoituksista. Valtion vastinrahaohjelma voi jopa nelinkertaistaa lahjoitusten vaikutuksen.

Lahjoitukset alkaen 850 euroa ovat verovähennyskelpoisia tuloverotuksessa

Yksityishenkilöt ja kuolinpesät saavat verovähennysoikeuden yliopistoille tehdyistä vähintään 850 ja enintään 500 000 euron suuruisista (kalenterivuosi)lahjoituksista. Vähennysoikeus on voimassa 1.1.2016 alkaen ja se koskee ansiotuloja. Lahjoitusvähennyksestä säädetään TVL 98 a §:ssä, ja se koskee rahalahjoituksia, jotka on on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen. Edellytyksenä on, että lahjoitus on tehty Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Yliopisto toimittaa tiedot lahjoituksista veroviranomaiselle kunkin verovuoden päätyttyä. Yliopisto tarvitsee lahjoituksista lahjakirjan, joka sisältää myös henkilötunnuksen. Tutustu verohallinnon ohjeeseen >>

Yhteisöillä verovähennysoikeus vuodesta 2008 alkaen

Yhteisöt saavat vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle tai Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Yhteisöiksi luetaan osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. Tutustu tuloverolakiin >>

valtion vastinrahaohjelma voimassa 30.6.2017 asti

Valtio sijoittaa tietyn euromäärän jokaista yliopistojen 1.11.2014–30.6.2017 välillä saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden. Enintään sijoitettava euromäärä on 3 euroa jokaista euroa kohden, kuitenkin siten, että yhteensä sijoitettava pääoma on enintään 150 miljoonaa euroa kaikille yliopistolle yhteensä.

Vastinrahaohjelmassa mukana olevat lahjoitukset tulee maksaa Helsingin yliopiston keräystilille 1.11.2014– 30.6.2017 välisenä aikana huomioiden pankkien väliset maksuliikenneajat ja luottokunnan verkkomaksujen käsittelyajan enintään kuusi työpäivää määräajan jälkeen.

Valtion vastinrahaan oikeuttavan lahjoituksen tulee olla yliopiston toimintaan yleisesti tarkoitettu siten, ettei lahjoituksen käyttöön liity sen käyttöä rajaavia ehtoja. 10 000 euroa ja sitä suuremmat lahjoitukset voidaan lahjakirjalla kohdentaa tietylle yliopiston koulutusalalle. Helsingin yliopistossa lahjoitukset ohjataan lahjoituksen summasta ja lahjoittajan toiveesta riippuen yliopiston strategiaa ja tulevaisuutta yleisesti tukevaan 375-tulevaisuusrahastoon tai tueksi lahjoittajan toivomalle koulutusaloilla. Lue lisää vastinrahaohjelmasta >>