Rikkautena Suomen laajin koulutustarjonta

Helsingin yliopiston rikkaus opiskelijalle on sen 300 tieteenalassa. Niiden tarjoamaa tutkimukseen perustuvaa opetusta tarjotaan syksystä 2017 lähtien uusissa koulutusohjelmissa, joista on kandiohjelmia 32 ja maisteriohjelmia 60. Opiskelijana pääset alusta asti uusimman tiedon äärelle etsimään ratkaisuja jopa maailmanlaajuisiin haasteisiin. Opiskeltuasi laaja-alaisessa kandiohjelmassa, voit jatkaa opintojasi tarkemmin tieteenaloihin keskittyviin maisteriohjelmiin.

Aikaa löytää joustavasti itseäsi kiinnostava tieteenala

Uudet koulutusohjelmat mahdollistavat sen, että voit entistä joustavammin suuntautua itseäsi kiinnostavaan tieteenalaan. Useista tieteenaloista muodostuneen kandiohjelman sisällä opintosuuntasi tarkentuu opintojen kuluessa. Poikkeuksen muodostavat esim. lääketieteen, hammaslääketieteen, oikeustieteen ja farmasian koulutus- ja kandiohjelmat, joissa kaikki opiskelevat samaa opintosuuntaa. Lue lisää eri koulutusohjelmien sisältämistä tieteenaloista ja opintosuunnista koulutustarjonta -sivuilta.

Tulevaisuuden työelämäosaamista tukevaa koulutusta

Kandiohjelmissa painotetaan aiempaa enemmän osaamista, josta on sinulle hyötyä siirtyessäsi valmistumisen jälkeen työelämään. Opetuksen ja opintojaksojen suorittamistavat ovat rakennettu niin, että kehityt sekä oman tieteenalasi asiantuntijaksi että työelämätaitojen osaajaksi.
Alempi korkeakoulututkinto antaa edelleen riittävän perusosaamisen useisiin ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin ja myös alan asiantuntijatehtäviin työelämässä.

Räätälöi tutkintosi omia tarpeitasi varten valitsemalla valinnaisia opintoja 

Pääaine ja sivuaine -käsitteiden sijasta puhutaan koulutuskokonaisuuksissa nyt tieteenala- ja valinnaiset opinnot –käsitteistä. Valinnaisia opintoja voit opiskella omassa tai muissa tiedekunnissa tai jopa toisessa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla. Näin voit valita ja opiskella juuri sinua kiinnostavia ja uratoiveita vastaavia aiheita.