Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on opiskelijoiden ja opettajien määrillä mitattuna maamme suurin luonnontieteellinen tiedekunta. Perustutkintoa suorittavia opiskelijoita on noin 6 000, joista jatko-opiskelijoita on noin 1 000. Kansainvälisiä opiskelijoita tiedekunnassa on noin 500 ja opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvaa henkilöstöä yli 200.

Opiskelijat, osaava ja motivoitunut henkilökunta sekä korkeatasoinen tutkimuksen infrastruktuuri, eli tutkimuslaitteistot, ovat tiedekunnan suurimmat voimavarat.

Edustamillaan tieteenaloilla tiedekunta tekee kansainvälisesti korkeatasoista perustutkimusta ja antaa siihen pohjautuvaa ylintä opetusta. Työn laatu perustuu  eksaktien luonnontieteiden tutkimukseen kotimaassa ja ulkomailla,  tutkimusperustaiseen opetukseen ja myös aktiiviseen vuorovaikutukseen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Puhtaan matematiikan ja syvällisten luonnontieteiden peruskysymysten ohella iso osa tutkimuksesta tähtää tiedekunnan määrittelemien painoalojen kautta suurien globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Tutkimukseen pohjautuva osaaminen siirretään yhteiskunnan käyttöön yhteistyöllä julkisen sektorin ja talouselämän kanssa.

Tiedekunta kantaa vastuunsa myös luonnontieteellisen tiedon ja sivistyksen edistämisestä sekä aineenopettajien laadukkaasta koulutuksesta.