Aiempien opintosuoritusten hyödyntäminen

Mikäli olet suorittanut aiemmin samansisältöisen opintojakson (esimerkiksi toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa), voit hakea korvaavuutta opintojaksosta oheisella lomakkeella ellei opinto-ohjelmassa ohjeisteta toisin.

  • Voit hakea korvaavuutta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut opintoihin eli sinulle on myönnetty opinto-oikeus.
  • Jos haet korvaavuutta useammasta jaksosta, täytä jokaisesta oma lomakkeensa ja lisää tarvittavat liitteet.

Opintojakson korvaavuuslomake (e-lomake)

Hyväksilukemisen yleisistä periaatteista säädetään Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä sekä rehtorin päätöksessä nro 77/2011.

Opintojaksojen vastaavuudet tutkintovaatimusten muuttuessa

Tiedekuntien tutkintovaatimukset tarkistetaan 1–2 vuoden välein. Jos tähtäät opintokokonaisuuden suorittamiseen ja olet tehnyt osan opinnoistasi vanhentuneiden tutkintovaatimusten mukaan, selvitä, miten suorituksesi hyväksytään osaksi nykyisten tutkintovaatimusten mukaista opintokokonaisuutta (ks. oppiainekohtaiset tiedot alla). Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan.

Huom! Helsingin yliopiston opinnot uudistuvat syksyllä 2017. Keskeneräiset opintokokonaisuudet kannattaa suorittaa loppuun ennen sitä.

Käyttäytymistieteellisten (1.1.2017 alkaen kasvatustieteellisten) oppiaineiden tutkintovaatimukset muuttuivat syksyllä 2016:
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) siirtymäsäännökset 1.8.2016 alkaen (pdf)
Erityispedagogiikan siirtymäsäännökset 1.8.2016 alkaen (pdf)

Oppiaineet, joissa muutoksia syksystä 2014 alkaen:
Johtaminen (JOS) (pdf)
Kehitysmaatutkimus (Flamma, kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella)
Sosiaalipsykologia (pdf)
Sosiaalityö (pdf)
Sosiologia (pdf)
Valtio-oppi (pdf)
Viestintä (pdf)
Yhteiskuntapolitiikka (pdf)