Avoimessa yliopistossa voit suorittaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja. Tarjoamme oppiaineita lähes jokaisesta tiedekunnasta ja noin 90 oppiaineesta.

Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai suorittaa opintokokonaisuuksia (opintomaksu 15 euroa/opintopiste). Voit opiskella monella eri tavalla: osallistu luennoille tai  verkkokursseille, tenti kirjallisuutta tai yhdistele eri opiskelutapoja!